Информационное письмо по ПД

Інформаційний лист щодо обробки та захисту персональних даних, які повідомляються відвідувачами Спортивному Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік»

Фізична особа – підприємець Мукосеєва Оксана Борисівна, зареєстрована та діє відповідно до законодавства України, основним видом діяльності якої є надання спортивно-оздоровчих послуг на території Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік», розташованого за адресою: м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок № 20-А (надалі – Спортивний Клуб).

Дотримання міжнародних стандартів у забезпечені захисту персональних даних є пріоритетним для ФОП Мукосеєвої О. Б., як для володільця Спортивного Клубу (надалі – Адміністрація), у зв’язку з чим Адміністрація прагне захищати персональні дані клієнтів та відвідувачів Спортивного Клубу (відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши технічні і організаційні заходи безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного витоку даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Цей Інформаційний лист щодо обробки та захисту персональних даних, які повідомляються відвідувачами Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік» (далі — Інформаційний лист), містить інформацію про здійснення Адміністрацією, як володільцем таких персональних даних, обробки персональних даних, види персональних даних які збираються, цілі (мету) обробки персональних даних, строк такої обробки, взаємодію Адміністрації з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також, контактну інформацію для відвідувачів/клієнтів Спортивного Клубу щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у суб’єкта персональних даних щодо захисту своїх персональних даних.

Основні поняття, що використовуються в Інформаційному листі:

1. Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. Суб’єкт персональних даних — фізична особа, персональні дані якої обробляються.

3. Володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки. Володільцем персональних даних клієнтів Спортивного Клубу є Адміністрація Спортивного Клубу – Фізична особа-підприємець Мукосєєва Оксана Борисівна.

4. Клієнт – фізична особа, яка скористалась хоча б однією спортивно-оздоровчою послугою на території Спортивного Клубу.

5. Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

6. Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода на обробку персональних даних клієнтів Спортивного клубу надається ними при поданні Адміністрації відповідної Заяви про прийняття їх дитини до Спортивного Клубу та/або придбання абонементу на відвідування Спортивного Клубу. Будучи законним представником своєї малолітньої/неповнолітньої дитини клієнт вказаними у цьому пункті діями надає також свою згоду на обробку Адміністрацією персональних даних своєї дитини у т.ч. тих, що стосуються стану її здоров’я та медичних застережень при користуванні спортивно-оздоровчими послугами.

7. Видалення персональних даних — будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

При користуванні клієнтами спортивно-оздоровчими послугами Спортивного Клубу Адміністрацією здійснюється обробка персональних даних таких клієнтів, а саме даних, що зазначаються клієнтами у поданих до Адміністрації документах: Заяви про прийняття їх дитини до Спортивного Клубу, медичних довідок від терапевта чи педіатра тощо. Адміністрація збирає мінімальний обсяг персональних даних і тільки ті персональні дані, які необхідні для персоналізації клієнтів та які надаються свідомо і добровільно в цілях отримання спортивно-оздоровчих послуг, а саме:

  • прізвище, ім’я та по батькові дорослого та дитини;
  • дата, місяць і рік народження дитини;
  • район проживання у місті Києві;
  • електронна адреса та номер мобільного телефону дорослого;
  • медичні показники, зазначені у відповідних медичних документах (довідках), наданих дорослим відносно себе та або своєї дитини від терапевта, гінеколога, педіатра тощо;
  • інша інформація, що міститься в документах, наданих клієнтом Адміністрації (далі — «Персональні дані»).

Доступ до персональних даних мають працівники Спортивного Клубу, яким для надання спортивно-оздоровчих послуг та/або забезпечення функціонування Спортивного Клубу надано право доступу до персональних даних, з урахуванням обмежень щодо конфіденційності та захисту (безпеки) персональних даних.

Адміністрація використовує загальноприйняті стандарти захисту персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до цілі (мети) їх обробки.

Поширення персональних даних третім особам без згоди суб’єкта персональних даних дозволяється у випадках, визначених законом. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є
невід’ємними і непорушними.

Права суб’єкта персональних даних:

1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом.

2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

3. На доступ до своїх персональних даних.

4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних.

5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

6. Пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.

7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди.

11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Місце обробки персональних даних знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок № 20-А, Спортивний Клуб «Школа дитячого плавання «Аквапузік».

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були Вами надана Адміністрації, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Адміністрацією, будь ласка, звертайтеся до Адміністратора Спортивного Клубу «Школа дитячого плавання «Аквапузік» або надійшліть листа на адресу: м. Київ, вулиця Дніпровська набережна, будинок № 20-А.